Als het om wandtegels zetten of vloertegels leggen aan komt, denken wij in termen als haaks, recht en regelmaat. Tegelzetten is bij RTC meer dan tegels in mortel of lijm drukken. Gebruik je cement of lijm? En als je lijm gebruikt, welke lijm gebruik je dan? Voor sommige klussen gebruiken we speciale tegellijm omdat de ondergrond daar om vraagt.
Onze tegelzetters weten altijd meer van bouw dan alleen hun specialisme. Prettig als er met een collega bouwvakker moet worden overlegd, want we willen de zaken graag logisch en goed op elkaar afstemmen, zodat we u in een zo kort mogelijke tijd kunnen helpen.